įkeliama...

 

Ar lengva įkurti bendriją
Steigiant daugiabučių namų savininkų bendriją būtina laikytis DGNKPPSB įstatymo reikalavimų. Notaras ir Registrų centras leis įregistruoti juridinį asmenį tik tuomet, kai bus tinkamai parengti dokumentai ir bus atliktos visos įstatyme numatytos procedūros. Pateikiame Jums informaciją apie svarbiausius dokumentus.

Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad Vilniaus miesto savivaldybė vykdo konsultacijų steigiant ir įsteigus daugiabučių namų savininkų bendrijas projektą ir kompensuoja bendrijų registravimo išlaidas. Vilniečiams nuo 2016 m. rugpūčio 2 d. nemokamas konsultacijų steigiant ir įsteigus bendriją paslaugas teikia Vilniaus miesto savivaldybės viešojo konkurso būdu atrinkta įmonė "Ego sum". Apie tai daugiau informacijos galima sužinoti interneto svetainėje www.bendrijukonsultavimas.lt, kriepiantis el. paštu apiebendrija@gmail.com, tel. 8686 30484. Susisiekę šiais kontaktais taip pat sužinosite, kaip naujų bendrijų Vilniuje steigėjams gali būti kompensuotos bendrijos registravimo išlaidos.

Jeigu pageidautumėte konsultacijų dėl namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir kitų paslaugų bendrijoms, parašykite mums el. paštu info@aioi.lt.

Kaip informuoti namo administratorių
Pranešimas apie ketinimą steigti bendriją ir numatomą steigiamojo susirinkimo datą namo administratoriui turi būti pateiktas ne vėliau, kaip prieš 30 kalendorinių dienų. PRANEŠIMO ADMINISTRATORIUI PAVYZDYS

Kokią darbotvarkę skelbti
Susirinkimo darbotvarkė - vienas esminių klausimų, joje turi atsispindėti susirinkimo planuojama eiga. 
SKELBIMO GYVENTOJAMS PAVYZDYS

Kaip parengti bendrijos įstatus
Konsultuodamiesi su advokatu parengėme pavyzdinius bendrijos įstatus. Stengėmės, kad užtikrindami įstatymo keliamus reikalavimus jie nebūtų pertekliniai. Jeigu turėtumėte dėl įstatų pastabų, prašome mums pranešti. PAVYZDINIAI ĮSTATAI


 

Steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašas ir protokolas
Steigiamojo susirinkimo dalyviai turi būti registruojami pasirašytinai, įrašant ir asmens dokumento duomenis. Dalyvių registravimo ir protokolo formos yra patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-553. PROTOKOLO IR DALYVIŲ SĄRAŠO SUDARYMO FORMA

Kaip sėkmingai pravesti steigiamąjį susirinkimą
Tam, kad susirinkimas vyktų sklandžiai ir konstruktyviai, reikia patyrusio vedėjo, kuris ne tik laisvai kalbėtų, bet ir mokėtų išklausyti kitus, mokėtų diskusijas nukreipti diplomatinių kompromisų linkme ir užbaigti jas daugumai priimtinais sprendimais. Susirinkimas turi vykti pagal darbotvarkę, svarbu teisingai užpildyti ir parengti visus susirinkimo dokumentus.


 

 

 

Ai Ai
Dažnai užduodami klausimai
  • 1. Kiek žmonių gali inicijuoti bendrijos steigimą?
  • 2. Nuo ko pradėti, kai nori įsteigti savo namo bendriją?
  • Inicijuoti bendrijos steigimą gali ir vienas kurio nors buto/patalpos savininkas, tačiau susibūrus keliems kaimynams lengviau idėją perteikti kitiems namo savininkams, lengviau su visais pabendrauti ir paskatinti veikti, be to, pasitariant ir pasidalinant darbais lengviau organizuoti bendrijos steigimą.

  • Pradėti reikėtų nuo pokalbių su kaimynais apie esamą situaciją ir apie galimybę įsteigus bendriją gyventi saugiau, gražiau, taupiau. Reikėtų atidžiai perskaityti Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymą ir pasikonsultuoti su bendrijas jau įsisteigusiais gyventojais ir bendrijų steigimo specialistais. Konkrečios pagalbos siūlome kreiptis į mūsų projekto „AiOi“ specialistus šioje svetainėje nurodytais kontaktais.

Užverti
Oi
© DNSB Paslaugų teikėjų asociacija. Visos teisės saugomos.