įkeliama...
Ai!


Sveiki,
Jūs apsilankėte svetainėje, kurioje rasite su daugiabučių namų valdymu susijusias naujienas, sužinosite kaip sekasi bendrijas įkūrusiems daugiabučių namų gyventojams, rasite atsakymų į klausimus apie bendrijų steigimą, apie bendrijoms reikalingas paslaugas ir kitus aktualius dalykus.

 

Naujienos, faktai, tikros istorijos


Apie daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymą
2018-08-30

Pagrindinius dalykus apie daugiabučių valdymą surašė ir paskelbė Jonavos rajono savivaldybės specialistai, rekomenduojame paskaityti:

 

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymas yra privalomas, siekiant užtikrinti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise tenkančių namo bendrojo naudojimo objektų (namo bendrųjų konstrukcijų, bendrosios inžinerinės įrangos, bendrojo naudojimo patalpų) priežiūrą, remontą ir išsaugojimą. Būstas gali būti valdomas trimis būdais: steigiama bendrija, sudaroma jungtinės veiklos sutartis, o jei nepadaryta nei viena, nei kita, savivaldybė privalo skirti administratorių. Nemažai įsteigusių bendriją arba sudarę jungtinės veiklos sutartį, sudaro sutartį su įmone, kuri užsiima pastatų technine priežiūra ir eksploatacija. Plačiau apie tai skaitykite www.jonavoszinios.lt  čia.

Skaityti daugiau
Kviečia teikti paraiškas daugiabučiams renovuoti
2018-08-06

"15min.lt" paskelbė apie naują kvietimą renovuoti senus daugiabučius. Pateikiame šią informaciją ir jums, primindami, kad lengviau tokius reikalus spręsti turint žmones vienijančią struktūrą ir išrinktus atsakingus asmenis, t.y. raginame pagalvoti apie tai, kad galbūt verta name įsteigti bendriją. Vilniečiams dabar ypač palankus metas tai padaryti, nes Vilniaus miesto savivaldybė šiuo metu remia bendrijų steigimą.

 

Šią savaitę Aplinkos ministerija paskelbė naują kvietimą senos statybos daugiabučiams, kurie norėtų dalyvauti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje ir renovuotis. Kaip ir ankstesniame kvietime, prioritetas bus skiriamas daugiabučiams, įtrauktiems į kvartalus, o Būsto energijos taupymo agentūrai (BETA) drauge su paraiška reikės pristatyti gyventojų sutikimu patvirtintą investicijų planą. Paraiškos laukiamos BETA regioniniuose skyriuose nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 1 d.

Skaityti daugiau
Naujovę išbandę kauniečiai neįsivaizdavo, kokie iššūkiai lauks kuriant svajonių kiemą
2018-08-04

Daugiabučių gyventojai, norintys susitvarkyti savo kiemus, pusę išleistų lėšų gali susigrąžinti iš savivaldybės. Pirmieji tokią naujovę išbandę kauniečiai atskleidė, kokiems iššūkiams reikėtų nusiteikti. Vasario mėnesį Kauno savivaldybė paskelbė pradedanti vykdyti programą „Svajonių kiemas“. Daugiabučių gyventojai turi galimybę susitvarkyti savo namų kiemus taip, kaip nori. Projekte numatyta, kad galima formuoti sklypus aplink savo daugiabučius, parengti techninius projektus kiemams sutvarkyti ir tvarkybos darbams atlikti. Savivaldybė už visus juos kompensuoja pusę išleistos sumos. Valdininkai teigė, kad nesitikėjo tokio paraiškų antplūdžio. Sutartys dėl kiemų pertvarkos pasirašytos su 87 daugiabučių gyventojais. Programa bus tęsiama ir kitais metais. Visas straipsnis - "Lrytas.lt" čia.

Skaityti daugiau
Vilniuje per dvejus metus bus įrengta apie 3 tūkst. naujų atliekų konteinerių
2018-07-26

Vilniaus vicemeras Linas Kvedaravičius sako, jog požeminiai konteineriai bus statomi senamiestyje, o pusiau požeminiai – kituose rajonuose. Plačiau - "Delfi.lt" paskelbtame straipsnyje čia.

Skaityti daugiau
Statinys negali būti paliktas be priežiūros
2018-07-25

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) primena, kad ji statybos valstybinę priežiūrą vykdo tol, kol vykdoma statinio statyba. Tuo metu VTPSI gali įpareigoti statytoją pašalinti trūkumus, susijusius su projektine dokumentacija, atlikti reikalingus statybos darbus, kad statinys atitiktų projekto sprendinius. Dalyvaudami statybos užbaigimo procedūrose šios įstaigos pareigūnai taip pat tikrina pastatyto statinio atitiktį projektui ir, tik nenustatę esminių nukrypimų nuo projektinių sprendinių, pasirašo statybos užbaigimo aktą ar patvirtina statytojo pateiktą deklaraciją apie statinio statybos užbaigimą.

 

Užbaigto statyti statinio būkle toliau turi rūpintis jo naudotojas. Jis privalo laikytis normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ar statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos reglamentuotos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės. Dėl to įstatymai numato prievolę statinio naudotojui organizuoti statinio techninę priežiūrą, kurią tinkamai atliekant būtų išvengta jo griūties, o jai įvykus arba įvykus stichinėms nelaimėms, išvengta papildomų padarinių ir nuostolių.

Skaityti daugiau
Neeilinė situacija Senamiestyje: oficialiai – palėpė, realiai – butas
2018-07-25

Senamiestyje, kur nekilnojamojo turto vertė – tarsi aukso, kaimynų nesutarimai nestebina, tačiau kai kurių užmojai – neeiliniai. Kaip kitaip pavadinti situaciją, kai dar prieš du dešimtmečius savavališkai daugiau nei dvigubai išplėstas butas užimant dalį kaimynams priklausančios palėpės ir, nepaisant skundų, iki šiol naudojamasi šia nelegalia statyba kaip jaukiu erdviu būstu.

 

Plačiau apie tai skaitykite "Diena.lt" paskelbtame straipsnyje čia.

Skaityti daugiau
Talinas su atliekomis tvarkosi kitaip
2018-07-17

Vy­rau­ja nuo­mo­nė, kad es­tai iš tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių yra ly­de­riai ko­ne vi­so­se sri­ty­se. Kaip jiems se­ka­si tvar­ky­tis su at­lie­ko­mis, ko­kią sis­te­mą jie yra su­kū­rę, praė­ju­sią sa­vai­tę pa­ma­tė Klai­pė­dos RATC spe­cia­lis­tai, sve­čia­vę­si Ta­li­no at­lie­kų per­dir­bi­mo cent­re. Pir­mas pa­ste­bė­ji­mas, kad Es­ti­jo­je sa­vi­val­dy­bių įsteig­ti atlie­kų tvar­ky­mo cent­rai, skir­tin­gai nei Lie­tu­vo­je, ga­li pa­tys įsi­gy­ti trans­por­tą ir teik­ti at­lie­kų su­rin­ki­mo bei iš­ve­ži­mo paslau­gas.

 

Plačiau apie tai - www.diena.lt paskelbtame straipsnyje čia.

Skaityti daugiau
Seimo narys Lauras Stacevičius apie daugiabučių administravimą: pokyčiai būtini
2018-07-17

Po Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos įvykdytų urėdijų, mokesčių ir pensijų, aukštojo mokslo ir švietimo reformų, rudenį numatoma dar viena reforma - daugiabučių namų administravimo. Aplinkos ministerija planuoja parengti Bendrosios nuosavybės valdymo įstatymo projektą, kuriame būtų aptartos visos daugiabučių namų bendrosios nuosavybės valdymo formos: administravimo, bendrijų klausimai, jungtinės veiklos atvejai. 

 

Aplinkos ministerijos duomenimis, šiuo metu Lietuvoje administratoriai prižiūri daugiau nei 15 tūkst. namų, bendrijos - daugiau nei 8 tūkst., jungtinės veiklos sutartimis administruojami daugiau nei 5 tūkst. namų. Daugiau nei 4 tūkst. namų neturi valdytojo. 

 

Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys, Teisės ir teisėtvarkos komiteto narys Lauras Stacevičius Seime surengė diskusijų ciklą, kurių metu aptartos svarbiausios su daugiabučių namų priežiūra, jų bendrojo naudojimo patalpų valdymu susijusios problemos. 

 

Apie tai, kaip planuojama keisti dabar galiojantį teisinį reguliavimą naujienų agentūros ELTA žurnalistė Jadvyga Bieliavska kalbėjosi su vienmandatėje Kauno Dainavos rinkimų apygardoje išrinktu Seimo nariu Lauru Stacevičiumi. 

 

Visą pokalbį paskebė www.ve.lt, jį galite paskaityti čia.

Skaityti daugiau
Už ne laiku išvežtas šiukšles vežėjams skiriamos baudos
2018-06-06

Vilniaus miesto savivaldybė pradeda pažeidimų procedūrą prieš tris sostinėje dirbančius atliekų vežėjus. Išankstiniais duomenimis, sankcijų suma gali siekti apie 40 tūkst. eurų. Tai suma, kurias vežėjai gaus pagal iš anksto sudarytas atliekų vežimo sutartis su Vilniaus miesto savivaldybe. 

 

Kai baigėsi vežėjams skirtas pereinamasis laikotarpis, Vilniaus atliekų sistemos administratorius (VASA) per daugiau nei dvi gegužės savaites, sostinėje įvertino vilniečių laiškus ir skambučius bei užfiksavo 683 pažeidimus. 

Skaityti daugiau
Gaisras Vilniaus dangoraižyje galėjo baigtis tragedija kaip Londone: šiurpinantys sutapimai
2018-05-26

Ši 15min publikacija, žvelgiant į ją su humoru, gali priminti iš realaus gyvenimo surinktų anekdotų rinkinį. Ko tik žmonės neprisigalvoja, kad galėtų gyventi nesaugiai, t. y. patogiai. Tačiau iš tiesų aptariamas rimtas, gyvybiškai svarbus dalykas – daugelio lietuvių pomėgis sėdėti ant parako statinės. Tokią gyventojų teisę, žvelgiant priešgaisrinės saugos specialisto akimis, tam tikra prasme įtvirtina net pagrindinis mūsų šalies įstatymas, užtikrinantis būsto neliečiamybę. Skaitykite daugiau: "15min.lt" čia.

Skaityti daugiau
© DNSB Paslaugų teikėjų asociacija. Visos teisės saugomos.