įkeliama...
Ai!


Sveiki,
Jūs apsilankėte svetainėje, kurioje rasite su daugiabučių namų valdymu susijusias naujienas, sužinosite kaip sekasi bendrijas įkūrusiems daugiabučių namų gyventojams, rasite atsakymų į klausimus apie bendrijų steigimą, apie bendrijoms reikalingas paslaugas ir kitus aktualius dalykus.

 

Naujienos, faktai, tikros istorijos


Istorija apie bėdas dėl daugiabučio namo administratoriaus
2016-06-28

"Lietuvos ryto" televizija atkreipė dėmesį į daugiabučių namų gyventojų problemas ir parodė reportažą apie nepasitenkinimą įmonės "Šilėja" darbu.

 

Gyventojai šį administratorių nusprendė pakeisti, tačiau „Šilėja“ namų perleisti nesutinka, maža to, juose pradėjo gesti liftai, padaugėjo remonto darbų. Spėjama, kad aršios kovos užvirė dėl kaupiamųjų lėšų, kurias gyventojai renka namo remontui. Įmonė jas buvo iššvaisčiusi, todėl dabar neturi ko grąžinti, dėl to namų perduoti naujam administratoriui ir nesutinka. Savo argumentus filmuotoje medžiagoje pateikia ir "Šilėjos" direktoriaus pavaduotojas. Reportažą galima pasižiūrėti čia (kantriai pažiūrėjus reklamą).

 

Galima tik priminti, kad labiausiai namo reikalai rūpi ir geriausiai juos galėtų spręsti patys namo savininkai, todėl nereikėtų pamiršti galimybės įsteigti namo bendriją. Taip pat reikėtų nuolat reikalauti, kad namą administruojanti įmonė ar bendrijos pirmininkas užtikrintų detalių ir aiškių buhalterinės apskaitos duomenų teikimą gyventojams, nes tai puiki prevencinė priemonė finansinėms problemoms išvengti.

Skaityti daugiau
Namo aplinką reikia tvarkyti saugant medžius ir krūmus
2016-06-27

Aplinkos ministerija primena, kad vykdant statybos ir kitus lauko darbus bei gražinant aplinką svarbu nesužeisti greta augančių medžių bei krūmų. Už padarytą gamtai žalą gali tekti sumokėti nemenką baudą.

 

Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Širvintų rajono agentūros pareigūnai š. m. birželio 17 d. gavo pranešimą, kad J. Janonio g., Širvintose, rekonstruojamoje automobilių stovėjimo aikštelėje sužaloti medžiai. Pareigūnai nustatė, kad vykdant statybos darbus 60 cm gylyje nukirsta daugiau kaip pusė mažalapės liepos ir paprastojo kaštono šaknų. Sužalojus tokį kiekį šaknų, neabejotina, buvo pažeistos medžių gyvybinės funkcijos. Įmonės darbų vadovui G. P. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal ATPK 78 str. 1 d. Už šį pažeidimą jam gresia bauda nuo 57 iki 202 eurų. Taip pat už nepataisomus medžių sužalojimus įmonei teks atlyginti žalą gamtai, kuri siekia 1207 eurus.

 

Parengta pagal aplinkos ministerijos informaciją.

 

Iliustracija - pixabay.com.

Skaityti daugiau
Papildomi 110 mln. eurų seniems daugiabučiams Lietuvoje atnaujinti
2016-06-07

Europos investicijų bankas (EIB) ir AB Šiaulių bankas, tęsdami ilgametį bendradarbiavimą, pasirašė dvi naujas sutartis dėl papildomų 110 mln. eurų iš „Jessica II“ fondo paskirstymo seniems daugiabučiams Lietuvoje atnaujinti.

 

EIB ir Šiaulių banko praėjusį rugpjūtį pasirašyta sutartis numato, kad Šiaulių bankas šalies daugiabučiams renovuoti lengvatinių paskolų forma paskirstys 68 mln. eurų „Jessica II“ fondo lėšų, o dar 30 mln. eurų kreditavimui skiria savo lėšų. Dabar pasirašyta sutartis numato, kad Šiaulių bankas paskirstys 40 mln. eurų fondo lėšų, o dar 40 mln. eurų skirs pats. Taigi Šiaulių bankas daugiabučių renovacijai kredituoti iš viso skiria 70 mln. eurų savo lėšų.

 

Daugiabučių namų butų savininkai už jų būstų modernizavimui skirtas paskolas, kaip ir anksčiau, mokės 3 proc. fiksuotas metines palūkanas.

 

Skaityti daugiau
Daugiabučių namų kiemus savivaldybės siekia tvarkyti bendromis su gyventojais pastangomis
2016-06-07

Ne tik didžiųjų miestų daugiabučių namų kiemuose stinga vietos automobiliams ir trūksta vaikų žaidimų aikštelių. Radviliškio rajono savivaldybė, kaip skelbiama naujienų portale skrastas.lt, šiuos klausimus mėgina spręsti skatindama ir remdama gyventojų iniciatyvą. Rajono Tarybos sprendimu, ir ju­ri­di­niai, ir fi­zi­niai as­me­nys ga­li kreip­tis į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją su pa­raiš­ko­mis dėl kiemo sutvarkymo ir automobilių aikštelių įrengimo. Ad­mi­nist­ra­ci­ja, iš­nag­ri­nė­ju­si pa­raiš­kas, to­kius pro­jek­tus iš da­lies fi­nan­suo­ja: kiemams prie re­no­vuo­ja­mų na­mų skiria iki 70 pro­cen­tų projekto sąmatos sumos, vi­siems ki­tiems – iki 50 pro­cen­tų. Taip par­ka­vi­mo vie­tas jau įsi­ren­gė Jau­nys­tės gat­vė­je esan­ti dau­gia­bu­čių na­mų bend­ri­ja „Ait­va­ras“ ir kooperatinė bendrovė „Rad­vi­liš­kio pre­ky­ba“ (prie sa­vo par­duo­tu­vės).

 

Šaltinis - www.skrastas.lt > Laikraštis > Krašto žinios > Laima Aganauskienė "Daugiabučių problema – automobilių ir žaidimų aikštelės"

Skaityti daugiau
Dėl daugiabučio namo pritaikymo neįgaliesiems: kas priima sprendimą?
2016-05-18

LR Seimas gegužės 17 dieną priėmė europines Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pataisas, kuriomis nustatyta, kad sprendimą pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus neįgaliųjų specialiesiems poreikiams priima butų ir kitų patalpų savininkai Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Taigi, pirmiausiai turi apsispręsti butų ir kitų patalpų savininkai.


Sprendimą gali priimti ir savivaldybė


Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nusprendžia neatsižvelgti į neįgaliųjų specialiesiuosius poreikius, sprendimą pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus neįgaliesiems, kai toks pritaikymas finansuojamas ne iš bendrojo naudojimo objektų savininkų lėšų, priima savivaldybės vykdomoji institucija, gavusi buto ir kitų patalpų savininko prašymą dėl būsto pritaikymo neįgaliajam.

 

Skaityti daugiau
Saugotinais želdiniais daugiabučių kiemuose privalės rūpintis administratorius arba bendrija
2016-05-12

"Saugotinais želdiniais, augančiais daugiabučių kiemuose, privalės pasirūpinti daugiabutį administruojanti įmonė ar bendrija, gavusi 51 proc. namo patalpų savininkų sutikimus", - praneša Vilniaus miesto savivaldybė.

 

Sostinės savivaldybės Taryba pritarė naujoms želdinių tvarkymo mieste taisyklėms, kurios, kaip teigiama savivaldybės pranešime, padės vilniečiams pasijusti tikrais šeimininkais tvarkantis aplinką savo gyvenamojoje erdvėje. Naujosiose taisyklėse patobulinta kirtimo, genėjimo darbų ir leidimų išdavimo tvarka. Norintys įgyvendinti savas idėjas tvarkant žaliąsias erdves, taisyklėse ras daugiau naudingos informacijos apie planuojamus darbus. Projekte atsirado aiškūs kriterijai, kuriais atvejais būtinas savivaldybės leidimas kirsti, nugenėti medį ar krūmus, o kada savo kieme galima tvarkytis patiems daugiabučių namų gyventojams. 

 

Skaityti daugiau
Lėšomis kiemų tvarkymui savivaldybė skatina kurti bendrijas ir renovuoti namus
2016-05-09

Alytaus savivaldybė šiemet nutarė skirti dar daugiau lėšų kiemams tvarkyti. Renovuoto namo bendrija, nutarusi atnaujinti automobilių stovėjimo ir vaikų žaidimo aikšteles, apšvietimą ar bendro naudojimo įvažiavimo kelius gali tikėtis, kad bus padengta 60 procentų darbų vertės, o grupės (ne mažiau kaip trijų) renovuotų namų bendrijoms savivaldybė numačiusi padengti 90 procentų išlaidų. Šiuo metu Alytaus mieste nėra tokios bendruomenės, kuri galėtų pasinaudoti 90 proc. kompensacija, tačiau tikimasi, kad netrukus atsiras, nes finansinė paskata didelė.

Parengta pagal LRT.lt informaciją.  

Skaityti daugiau
Ar žinote, kad visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus aplinkos klausimais užtikrina Orhuso konvencija
2016-04-28

Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos sukurta Orhuso konvencija buvo pasirašyta 1998 m. birželio 25 d. ketvirtosios Europos ministrų konferencijos „Aplinka Europai“ metu Danijos mieste Orhuso. Šiuo tarptautiniu susitarimu siekiama apsaugoti dabartinės ir būsimų kartų žmonių teisę gyventi jų sveikatai ir gerovei palankioje aplinkoje, užtikrinant teisę gauti informaciją, teisę dalyvauti priimant sprendimus bei teisę kreiptis į teismus aplinkos klausimais.

 

Lietuva Orhuso konvenciją ratifikavo 2001 m., po ratifikavimo ji tapo nacionalinės teisės dalimi. Orhuso konvencijos tikslų ir sprendžiamų problemų spektras platus, todėl jos teisės aktai nuolat tobulinami.

 

Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją.

Iliustracija - pixabay.com.

Skaityti daugiau
Bendrijos pirmininkas kitiems pataria: ženkite tą pirmą žingsnį, vis vien kada nors teks
2016-04-19

Prieš keletą mėnesių Kaune įsteigtos bendrijos pirmininkas Valdas, be kitko, nestokojantis humoro ir kūrybingumo (jo kalbos netaisėme į literatūrinę), geranoriškai ir linksmai pasidalijo patirtimi apie tai, kas paskatino jį ir jo kaimynus burtis, keisti esamą situaciją ir pradėti patiems administruoti savo daugiabutį namą. Tiems, kurie dar tik galvoja apie bendrijos steigimą, Valdas sako: "<...> atsistokit tiesiai ant to kelio, pažvelkite į priekį ir ženkite tą pirmą žingsnį. Bo vis vien kada nors teks. Ir geriau vėliau (ta prasme – dabar) nei niekada, nes su kiekviena diena, ške, prarandame kažkiek to gero".


Kas nepatiko namo savininkams

 

Mūsų namo gyventojus švelniai tariant "užkutendavo" administratoriaus nesiskaitymas darbų, remontų atlikimo klausimais. Jausmas buvo toks, kad darydavo, ką nori ir kada tik nori, vos tik susikaupdavo lėšų, ar kai jų jiems patiems gal prireikdavo... Jokių susirinkimų, nuomonės paklausimo, defektinių aktų – nieko nematydavom ir nežinodavom, bo mumi nieko ir nesakydavo. Jei kokiais metais ir buvo suorganizuotas kokis, na, tipo, susirinkimas, tai viduryje savaitės ir darbo metu. Na ir kas gi gali tan susibėgime sudalyvauti, nebent kokis nenuorama pensininkas. Todėl vis užplūsdavo (bangomis) pasipiktinimas eiline situacija ir noras susibėgti bendrijon. Bet, pradėjus konkrečiai domėtis, iniciatoriams tos bangos kaži kaip imdavo ir atslūgdavo, susidūrus su biurokratija. O kur dar laiko stoka informacijos paieškai, sisteminimui, pritaikymui, visų tų aktų (teisės) sužiūrėjimui...

 

Skaityti daugiau
Vicemeras Valdas Benkunskas: Vilniaus savivaldybė pagaliau ėmė kontroliuoti, ką veikia namus administruojančios bendrovės
2016-04-18

Prėjus metams po daugumos vilniečių sprendimo meru pasirinkti Remigijų Šimašių, sostinės vadovas ir jo pavaduotojai pristatė savivaldybės Tarybos metinės veiklos ataskaitą.

 

Švietimo, energetikos ir daugiabučių priežiūros klausimus kuruojančio Valdo Benkunsko teigimu, prabėgę pirmieji kadencijos metai energetikos srityje buvo „tektoninių lūžių metai“, kai po ilgo laikotarpio savivaldybė pagaliau ėmė kontroliuoti, kas vyksta energetikos įmonėse ir ką veikia namus administruojančios bendrovės.

 

„2017-ųjų pavasaris vilniečiams bus svarbus atskaitos taškas. Po 15 metų pertraukos sostinės šilumos ūkis iš privataus investuotojo „Vilniaus energijos“ pagaliau bus susigrąžintas miesto žinion. Tikime, kad šiuo žingsniu apginsime gyventojų interesus, o šilumos kaina taps skaidri ir pastebimai mažės. Svarbiausias mūsų tikslas šiuo metu – tinkamai įvertinti savivaldybės turto vertę, kad jis iš nuomininkės grįžtų ne mažesnės vertės, nei buvo perduotas 2002 m.“, – sakė vicemeras Valdas Benkunskas.

 

Parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės informaciją.

Visą pranešimą skaitykite čia.

Skaityti daugiau
© DNSB Paslaugų teikėjų asociacija. Visos teisės saugomos.